Back to top

Kontakt

Ovlast možete povući u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično koristeći sljedeće pojedinosti o privatnosti na adresi privacyatfirestonebp.com. Tamo gdje je to moguće, to možete učiniti klikom na vezu u bilo kojoj komunikaciji koju ćemo vam poslati u budućnosti. To neće utjecati na zakonitost obrade koja se dogodila prije povlačenja. Više informacija potražite u našim Pravilima o privatnosti.